Trestní postih pro trestné činy proti republice v letech 1969–1989 v Československu (Dokumenty o perzekuci a odporu)

František Koudelka, Jana Váchová

KOUDELKA, František – VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Trestní postih pro trestné činy proti republice v letech 1969–1989 v Československu: statistický přehled. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 39 s. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 10.

Trestní postih pro trestné činy proti republice v letech 1969–1989 v Československu (Dokumenty o perzekuci a odporu)

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

František Koudelka

Jana Váchová

Tematické weby

Košík