Příprava dvouletého hospodářského plánu. Stenografické záznamy Ústřední plánovací komise

Alexandra Špiritová, Jana Váchová

ŠPIRITOVÁ, Alexandra – VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Příprava dvouletého hospodářského plánu: stenografické záznamy Ústřední plánovací komise. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. 272 s. Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny.

Příprava dvouletého hospodářského plánu. Stenografické záznamy Ústřední plánovací komise

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Alexandra Špiritová

Jana Váchová

Tematické weby

Košík