Protistátní letáky a jiné formy odporu v roce 1949 (Dokumenty o perzekuci a odporu)

Karel Kaplan, Jana Váchová

KAPLAN, Karel – VÁCHOVÁ, Jana (eds.). Protistátní letáky a jiné formy odporu v roce 1949: dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 119 s. Dokumenty o perzekuci a odporu, sv. 11.

Protistátní letáky a jiné formy odporu v roce 1949 (Dokumenty o perzekuci a odporu)

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Karel Kaplan

Jana Váchová

Tematické weby

Košík