Pomocné technické prapory v letech 1950–1954. Tábory nucené práce v Československu 1948–1954

Jiří Bílek, Karel Kaplan

BÍLEK, Jiří – KAPLAN, Karel. Pomocné technické prapory 1950–1954. Tábory nucené práce v Československu v letech 1948–1954: vznik, vývoj, organizace a činnost. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 199 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 3. ISBN 80-85270-06-4.

Pomocné technické prapory v letech 1950–1954. Tábory nucené práce v Československu 1948–1954

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Karel Kaplan

Tematické weby

Košík