K ústavnímu vývoji v českých zemích a na Slovensku v letech 1938–1948

Karolina Adamová, Katarína Zavacká, Karel Kaplan

ADAMOVÁ, Karolina – ZAVACKÁ, Katarína – KAPLAN, Karel. K ústavnímu vývoji v českých zemích a na Slovensku v letech 1938–1948: studie; Ústavný vývoj na Slovensku v období od 6. 10. 1938 do apríľa 1945; První poválečná vláda: komentované dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. 165 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 5. ISBN 80-85270-09-9.

K ústavnímu vývoji v českých zemích a na Slovensku v letech 1938–1948

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Karel Kaplan

Tematické weby

Košík