Těžká cesta. Spor Československa s Vatikánem 1963–1973

Karel Kaplan

Změny v mezinárodních vztazích, v nichž se v šedesátých a počátkem sedmdesátých let 20. století střídaly tendence k uvolnění s prvky prudkého zostření mezi oběma světovými tábory, a současně změny uvnitř římskokatolické církve (II. vatikánský koncil) vytvořily podmínky pro řešení některých sporných bodů mezi československou vládou a Vatikánem, k nimž patřilo jmenování nových biskupů, „případ“ Josefa Berana a obsazení pražského arcibiskupství, situace řeckokatolické církve apod. Karel Kaplan pojednává o jednáních, jejich protagonistech na obou stranách sporu, z nichž ovšem jen jedna měla opravdový zájem na řešení prospívající církvi, o osobnostech, které stály v zákulisí jednání, ale i o církevně-společenských souvislostech.

KAPLAN, Karel. Těžká cesta: spor Československa s Vatikánem 1963–1973. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. 176 s. Historia ecclesiastica. ISBN 80-85959-83-6.

Těžká cesta. Spor Československa s Vatikánem 1963–1973

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Karel Kaplan

Tematické weby

Košík