Sociální demokracie po únoru 1948

Karel Kaplan

Osudy sociální demokracie a jejích členů po únoru 1948 a po sloučení s KSČ mapuje kniha uznávaného historika Karla Kaplana. Zachycuje naděje na obnovu strany i pokusy o pokračování její činnosti v ilegalitě, přičemž samozřejmě neopomíjí ani roli exilu. Stěžejním se v poúnorovém období stává úsilí Státní bezpečnosti proniknout do domnělých ilegálních struktur sociální demokracie a připravit monstrproces s jejími aktéry. Autor ve své publikaci uvádí jména desítek známých i už pozapomenutých obětí represí estébáckého tažení proti sociáldemokratismu. Kniha je vybavena obsáhlým poznámkovým aparátem a cituje množství autentických dokumentů.

KAPLAN, Karel. Sociální demokracie po únoru 1948. Brno: Doplněk, 2011. 426 s. Knihy – dokumenty. ISBN 978-80-7239-255-1.

Sociální demokracie po únoru 1948

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Karel Kaplan

Tematické weby

Košík