Protistátní bezpečnost 1945–1948. Historie vzniku a působení STB jako mocenského nástroje KSČ

Karel Kaplan

Kniha nabízí detailní pohled na poválečnou éru, během které KSČ na své cestě za absolutní mocí ve státě budovala své pozice v bezpečnostních složkách, až je zcela ovládla. Komunisté vytvářeli v letech 1945 až 1948 sítě agentů, informátorů a tajných členů KSČ v ostatních stranách Národní fronty s cílem je ovládnout. Z dlouho utajených archivních materiálů vytvořil autor mozaiku dosud neznámých faktů o pozadí fungování StB a stěžejních událostí té doby. Publikaci z velké části tvoří unikátní přepisy rozhovorů mezi jednotlivými aktéry tehdejšího dění, záznamy z vyšetřovacích protokolů a další dokumentace. O Státní bezpečnosti bylo již zveřejněno mnoho poznatků, dosud však zůstávala stranou svědectví, která o své práci a o poměrech v StB vydávali její příslušníci.

KAPLAN, Karel. Protistátní bezpečnost 1945–1948: historie vzniku a působení STB jako mocenského nástroje KSČ. Praha: Plus, 2015. 490 s. ISBN 978-80-259-0364-3.

Protistátní bezpečnost 1945–1948. Historie vzniku a působení STB jako mocenského nástroje KSČ

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Karel Kaplan

Tematické weby

Košík