Kronika kolektivizace malé vesnice. Zápisky mladočovského rolníka Jana Boštíka o životě v letech 1945–1959

Jan Boštík, Jana Váchová

Publikace pojednává o událostech, které v souvislosti s kolektivizací postihly malou východočeskou obec v 50. letech minulého století. Text je pozoruhodným ale zároveň svébytným svědectvím přímého účastníka popisovaných dějů a také osobitou výpovědí o každodenní realitě drobného zemědělce v letech kolektivizace. Jedná se o přepsaný a formálně upravený originál rukopisu Jana Boštíka (1903–1981), vesnického písmáka a rolníka z Mladočova u Litomyšle.

BOŠTÍK, Jan – VÁCHOVÁ, Jana (ed.). Kronika kolektivizace malé vesnice: zápisky mladočovského rolníka Jana Boštíka o životě v letech 1945–1959. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2008. 131 s. Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Kronika kolektivizace malé vesnice. Zápisky mladočovského rolníka Jana Boštíka o životě v letech 1945–1959

Další publikace autorů

Jana Váchová

Tematické weby

Košík