Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848–1989

Jan Rychlík

Studie vycházející v ediční řadě Česká společnost po roce 1945 se věnuje závažnému tématu dosud historiografií opomíjenému, ač uzavření hranic po komunistickém převratu společnost dlouhodobě poznamenalo. Problematiku cestování sleduje v historickém kontextu od roku 1848. Významným kladem studie je pozornost, kterou věnuje Slovensku po rozbití ČSR a v době protektorátu. Podrobně pak popisuje pasovou a vízovou politiku včetně malého pohraničního styku, problému nedovoleného překračování hranic a emigrace za komunistického režimu. Rozsáhlá část příloh přináší hlavní zákonné předpisy od r. 1848 a dokumenty z usnesení komunistických vlád a ÚV KSČ.

RYCHLÍK, Jan. Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu: pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2007. 259 s. Česká společnost po roce 1945, sv. 4. ISBN 978-80-7285-081-50.

Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu. Pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848–1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík