Bibliografie Viléma Prečana

Věra Břeňová, Milan Drápala

Tematicky uspořádanou bibliografii Viléma Prečana vydal Ústav pro soudobé dějiny u příležitosti mezinárodní konference „Minulost je bitevním polem současníků“ uspořádané k jeho 80. narozeninám. Obsahuje bibliografický soupis zahrnující období od roku 1958 do roku 2012.

BŘEŇOVÁ, Věra. Bibliografie Viléma Prečana. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2013. 79 s. ISBN 978-80-7285-159-1.

Bibliografie Viléma Prečana

Další publikace autorů

Věra Břeňová

Milan Drápala

Tematické weby

Košík