Na ztracené vartě Západu. Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945–1948

Milan Drápala

Publikace přináší výbor z novinových a časopiseckých článků osmi autorů, které přes všechny rozdílnosti spojovalo společné přesvědčení: důsledně bránit demokratické hodnoty tváří v tvář rostoucímu tlaku totalizujících sil. Jejich přesné analýzy a neuhýbavé postoje vyniknou, zvláště když si uvědomíme, že byly formulovány v době, kdy česká společnost ještě neměla bezprostřední zkušenost s „lidovědemokratickým“ zřízením a její velká část změnu poměrů dychtivě očekávala. Autoři zahrnutí do této antologie se vyznačovali důslednou prozápadní orientací, jíž se odlišovali od Ferdinanda Peroutky a jiných humanisticky orientovaných publicistů, i když se s nimi shodovali v odsuzování mocenských ambicí komunistů a konkrétních projevů bezpráví.

DRÁPALA, Milan. Na ztracené vartě Západu: antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945–1948. Praha: Prostor, 2000. 683 s. Obzor. ISBN 80-7260-046-X.

Na ztracené vartě Západu. Antologie české nesocialistické publicistiky z let 1945–1948

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3Obsah 4

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík