Reforma? Revoluce? Pražské jaro 1968 a Praha

Jitka Vondrová

220 Kč

Koupit

Význam Městského výboru KSČ v Praze během Pražského jara je neoddiskutovatelný – postupně se stal nejlépe organizovaným a nejkoncepčněji působícím radikálně reformně orientovaným organismem uvnitř KSČ. Organismem, který postupně vytvářel permanentní oponenturu a zárodky alternativní politiky vůči váhajícím a nevyhraněným vrcholným orgánům strany. Tato role MV KSČ nakonec vyvrcholila během jeho historické „hvězdné hodiny“ po 21. srpnu razantním odmítnutím intervence a organizováním vysočanského sjezdu KSČ. Souhrnné zpracování, jaké nyní podává Jitka Vondrová, představuje doplnění zatím neexistující kapitoly v dějinách československého roku 1968. Záběr publikace navíc přesahuje pouhé vylíčení role pražského MV KSČ. Logika tématu, jež samozřejmě zahrnuje i interakci mezi MV a vedením strany, vede i k soustavnému výkladu strategie a taktiky vedení KSČ, resp. především jeho proreformní části. Publikace tak podává v hutné a stručné podobě autorčinu vlastní interpretaci role a významu umírněně reformního jádra vedení KSČ.

VONDROVÁ, Jitka. Reforma? Revoluce? Pražské jaro 1968 a Praha. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2013. 278 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 45. ISBN 978-80-7285-167-6.

Reforma? Revoluce? Pražské jaro 1968 a Praha

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Jitka Vondrová

Tematické weby

Košík