Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. Mezinárodní souvislosti československé krize 1967–1970. Dokumenty ÚV KSSS 1966–1969

Jitka Vondrová

Po dlouhém úsilí českých historiků o přístup k relevantním fondům ruských archivů umožnila ruská strana studium dokumentů pocházejících z činnosti nejvyššího vedení KSSS. Dokumenty přinášejí přesnější obraz toho, jak se politbyro v čele s L. Brežněvem vměšovalo do československého vývoje. Objasňují například neblahou úlohu L. Svobody, Katuševovu misi s cílem rozbít jednotu zdejších stranických činitelů, získávání „nových“ lidí po politickém neúspěchu srpnové invaze. Přínos nových dokumentů je patrný na jednom z klíčových momentů, kdy se rozhodovalo, které síly zvítězí. Jedná se o kauzu spojenou s J. Smrkovským a obsazením funkce předsedy budoucího Federálního shromáždění. Pozoruhodné jsou i dokumenty vztahující se k prvním měsícům po nástupu G. Husáka do čela KSČ v dubnu 1969.

VONDROVÁ, Jitka. Mezinárodní souvislosti československé krize 1967–1970: dokumenty ÚV KSSS 1966–1969. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2011. 551 s. Prameny k dějinám československé krize 1967–1970, sv. 4/4. ISBN 978-80-7285-143-0.

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970. Mezinárodní souvislosti československé krize 1967–1970. Dokumenty ÚV KSSS 1966–1969

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Jitka Vondrová

Tematické weby

Košík