Dopisy z Prahy 1939–1941

Kateřina Čapková

Unikátní soubor rodinných dopisů obsahuje dosud nepublikované podrobnosti o postupujícím holokaustu. Dopisy představují reportážní popis každodennosti ještě před deportací, jsou psány jazykem intimity, rodinné lásky a naděje. Úvodní slovo napsal velvyslanec USA v ČR v letech 2014-2017 Andrew Schapiro, přímý potomek autorek dopisů. Jedná se o strhující sbírku textů, které v letech 1939-1941 psala Paula Froehlich své dceři Irmě do USA. Irma byla se svým manželem Maxem bezprostředně po okupaci postavena před těžké rozhodnutí: zanechat své dvě dcery v Praze s babičkou a strýcem a z exilu usilovat o jejich rychlý odjezd, nebo riskovat jistou smrt svého vysoce postaveného manžela. Max a Irma se rozhodli pro první variantu. Pro české vydání korespondenci zpracovala Kateřina Čapková.

ČAPKOVÁ, Kateřina (ed.). Dopisy z Prahy 1939-1941. Praha: Irene Press, 2017. 199 s. ISBN 978-80-905354-8-0.

Dopisy z Prahy 1939–1941

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Thematic webs

Basket