Unsichere Zuflucht. Die Tschechoslowakei und ihre Flüchtlinge aus NS-Deutschland und Österreich 1933–1938

Kateřina Čapková, Michal Frankl

Kniha nabízí podrobnou analýzu oficiální politiky československého státu vůči uprchlíkům ve třicátých letech 20. století doplněnou o perspektivu uprchlíků samotných a charitativních organizací, které se o uprchlíky staraly. Text tak přináší diferencovaný obraz přístupu československého státu k uprchlíkům z nacistického Německa a Rakouska a detailně rozebírá i úskalí péče o uprchlíky ze strany lokálních i mezinárodních charitativních organizací. Autoři se vědomě zaměřili na „běžné“ uprchlíky bez konexí s politickými a kulturními elitami Československa. Přestože tvořili významnou většinu uprchlíků, byly jejich hlasy doposud opomíjeny. Kniha tak výrazně koriguje a doplňuje jinak převážně pozitivní obraz Československa jako útočiště pro osoby prchající před nacismem. Výzkum autorů je založen na velkém množství dosud neprobádaných dokumentů z archivů v České republice, USA, Švýcarska, Německa, Izraele a Rakouska.

ČAPKOVÁ, Kateřina – FRANKL, Michal. Unsichere Zuflucht: die Tschechoslowakei und ihre Flüchtlinge aus NS-Deutschland und Österreich 1933–1938. Wien: Böhlau, 2012. 327 s. Reihe Jüdische Moderne. ISBN 978-3-412-20925-4.

Unsichere Zuflucht. Die Tschechoslowakei und ihre Flüchtlinge aus NS-Deutschland und Österreich 1933–1938

Hide the content

Obsah 1Obsah 2

Hide the content

Thematic webs

Basket