Židé v českých zemích. Společná cesta dějinami

Kateřina Čapková, Hillel J. Kieval

Kniha Židé v českých zemích nabízí nový pohled na dějiny Židů v českých zemích od raného novověku po současnost. Jak naznačuje podtitul – Společná cesta dějinami –, nahlížejí autoři příběh židovských komunit jako součást dějin českých zemí a prostřednictvím dobových pramenů i výpovědí se zaměřují na sociální a kulturní provázanost židovského a nežidovského obyvatelstva. Jednotlivé kapitoly spojují témata náboženského života a vzdělávání, občanství a židovské autonomie, genderu a rodiny, paměti a vzpomínání. Tyto perspektivy revidují dosavadní chápání židovských dějin jako dějin státní politiky vůči Židům a plněji zachycují rozmanitost a mnohotvárnost života Židů v českých zemích.

ČAPKOVÁ, Kateřina – KIEVAL, H. J. (eds.). Židé v českých zemích. Společná cesta dějinami. Praha: NLN, 2022. 453 s. ISBN 978-80-7422-815-5 (NLN), ISBN 978-80-7285-267-3 (ÚSD).

Židé v českých zemích. Společná cesta dějinamiŽidé v českých zemích. Společná cesta dějinami

Hide the content

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Hide the content

Thematic webs

Basket