Mgr. Hana Bortlová Vondráková, Ph.D.

Assignment:
Department of Social and Cultural History, Oral History Center, Research Group for Cold War Studies

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
bortlova@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 358

Vzdělání:

Zahraniční studijní pobyty:

Praxe a zaměstnání:

Badatelské zaměření:

Bibliografie:

Thematic webs

Basket