Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace

Miroslav Vaněk, Lenka Krátká, Hana Bortlová Vondráková, Jiří Hlaváček, Pavel Mücke, Radek Diestler, Přemysl Houda, Martin Franc, Petra Schindler Wisten, Lukáš Valeš

Kolektivní monografie zabývající se dějinami tzv. normalizace a transformace představuje osudy a vzpomínky mužů a žen vykonávajících několik zdánlivě „obyčejných“ profesí. V podobě interpretačních studií kniha zachycuje zkušenosti příslušníků tzv. silových složek (armáda, bezpečnost/policie, hasiči), zaměstnanců (především žen) pracujících ve službách (pohostinství, maloobchod, zdravotnictví) i v tzv. svobodných profesích (zde na příkladu výtvarných umělců a umělkyň). Stranou nezůstali ani příslušníci hospodářského a dílem také kulturního managementu a v neposlední řadě ti, jejichž osudy jsou spojeny s agrárním sektorem a světem venkova.

VANĚK, Miroslav – KRÁTKÁ, Lenka (eds.). Příběhy (ne)obyčejných profesí: česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha: Karolinum, 2014. 541 s. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2813-4.

Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Miroslav Vaněk

Lenka Krátká

Hana Bortlová Vondráková

Jiří Hlaváček

Pavel Mücke

Přemysl Houda

Martin Franc

Petra Schindler Wisten

Lukáš Valeš

Tematické weby

Košík