Za hranice služebně. Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989

Lenka Krátká, Pavel Mücke

Kniha zpracovává v historiografii zatím spíše opomíjenou problematiku služebních cest do zahraničí odborníků a odbornic nejrůznějších profesí v éře lidově demokratického a posléze socialistického Československa. Téma nahlíží jak z hlediska zkušenosti jednotlivců, tak perspektivou kolektivních aktérů – státu, komunistické strany a dalších institucionálních hráčů. Publikace nabízí detailní vhled do širších politických, legislativních i administrativních souvislostí služebních výjezdů, který doplňuje konkrétními příklady – tematickými studiemi o nejvýznamnějších skupinách zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří ve sledovaném období do zahraničí cestovali, případně zde dlouhodobě působili. Odborné studie, jež zachycují výjezdy do zahraničí ve sférách dopravy, zahraničního obchodu, kultury, sportu i cesty zástupců armády či představitelů čs. politických elit, jsou doplněny konkrétními zkušenostmi mužů a žen, kteří v minulosti cestovali do zahraničí „za účelem služebním” v podobě editovaných rozhovorů. Nedílnou součástí zpracování tématu je poměrně rozsáhlá příloha dobových fotografií s odborným komentářem.

KRÁTKÁ, Lenka – MÜCKE, Pavel (eds.). Za hranice služebně. Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989. Praha: Karolinum; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2021. 575 s. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-4998-6.

Za hranice služebně. Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Lenka Krátká

Pavel Mücke

Tematické weby

Košík