Všechno bylo nové. Česká ekonomika po roce 1989 – několik pohledů na transformační proces očima dobových protagonistů

Lenka Krátká

200 Kč

Koupit

Kniha přináší soubor rozhovorů s aktéry polistopadové transformace české ekonomiky; jednotlivé profesní příběhy zahrnují širokou paletu zkušeností, od nejvyšší, rozhodovací úrovně, přes reflexe účastníků privatizačního procesu, až jednotlivé podnikatelské příběhy. Edice rozhovorů je doplněna úvodní metodologickou statí a závěrečnou interpretační kapitolou, která sleduje některé ze strategií „vyrovnávání se s minulostí“, jak byly v rozhovorech zachyceny.

KRÁTKÁ, Lenka (ed.). Všechno bylo nové. Česká ekonomika po roce 1989 – několik pohledů na transformační proces očima dobových protagonistů. Praha: Karolinum; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2023. 169 s. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-5664-9 (Karolinum), ISBN 978-80-7285-284-0 (ÚSD).

Všechno bylo nové. Česká ekonomika po roce 1989 – několik pohledů na transformační proces očima dobových protagonistů

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík