Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

Miroslav Vaněk

Autor ve své práci v širokém kontextu shrnuje a zamýšlí se nad teoretickými i praktickými poznatky, které získali pracovníci a spolupracovníci Centra orální historie při řešení orálně-historických projektů. Dílo ve své první části přináší limitovaný přehled o vývoji orální historie jak ve světě, tak i také v českém prostředí a snaží se také alespoň částečně vypořádat s terminologickou různorodostí, která bývá s orální historií spojena. Dále se autor pokusil nabídnout dílem vlastní pohled na problematiku rozhovoru a všech aspektů s ním spojených.

VANĚK, Miroslav. Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004. 175 s. Hlasy minulosti, sv. 1. ISBN 80-7285-045-8.

Orální historie ve výzkumu soudobých dějin

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík