Veřejné mínění o socialismu před listopadem 1989

Miroslav Vaněk

VANĚK, Miroslav. Veřejné mínění o socialismu před 17. listopadem 1989: analýza výsledků výzkumu veřejného mínění prováděných ÚVVM od roku 1972 do roku 1989. Praha: Maxdorf, 1994. 59 s. Historia nova, sv. 5. ISBN 80-85800-10-1.

Veřejné mínění o socialismu před listopadem 1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík