Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu. Životopisná vyprávění

Milan Otáhal, Miroslav Vaněk

Kniha zachycuje životní příběhy stovky aktérů listopadové revoluce 1989 a je originálním pokusem o postižení obrazu života v reálném socialismu a v okamžicích jeho pádu. První část knihy obsahuje historický úvod do problematiky, teoretické a metodické pojednání o orální historii, a především interpretaci vlastní interview. Druhá část je tvořena přílohami, v nichž je otištěno 65 nejzdařilejších rozhovorů. Teoretická pasáž byla po několik let jedinou a v českém prostředí široce dostupnou informací o metodě orální historii vůbec.

OTÁHAL, Milan – VANĚK, Miroslav. Sto studentských revolucí: studenti v období pádu komunismu: životopisná vyprávění. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999. 859 s. ISBN 80-7106-337-1.

Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu. Životopisná vyprávění

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Milan Otáhal

Miroslav Vaněk

Tematické weby

Košík