Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989

Milan Otáhal

Po dlouholetém výzkumu autor předkládá souhrnnou monografii o opozičním hnutí v době takzvané normalizace, v níž líčí jeho vývoj od projevů vzdoru proti politickým následkům okupace ze srpna 1968 až po zhroucení komunistického režimu a vítězství demokracie v „roce zázraků“. Chronologicky sleduje aktéry opozičního hnutí do vzniku Charty 77, spojení různých ideových proudů opozice v jednom pluralitním společenství Charty, kdy se do popředí postavili představitelé kulturního disentu s programem obrany lidských a občanských práv, i početní nárůst dalších nezávislých iniciativ od poloviny osmdesátých let.

OTÁHAL, Milan. Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2011. 649 s. Česká společnost po roce 1945, sv. 7. ISBN 978-80-7285-137-9.

Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík