Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989

Adéla Gjuričová, Michal Kopeček, Jiří Suk, Martin Franc, a kol.

V knize se schází okruh českých i zahraničních autorů mladší a střední generace, kteří se pokoušejí o první nahlédnutí politického vývoje po roce 1989 z historické perspektivy, tj. především z hlediska dlouhodobějších trendů i diskontinuit moderního českého politického života. Politika v jejich pojetí přitom nezahrnuje pouze studentské hnutí, vytvářející se politické strany, osobnosti politiků, instituce občanské společnosti či politické ideologie, nýbrž také společenskou reflexi transformace tak, jak ji můžeme sledovat z literárních a filmových zpracování nebo na fenoménu ostalgie. Kniha je určena širšímu okruhu čtenářů, kteří chtějí svou vlastní paměť doby transformace a postkomunismu konfrontovat s výsledky bádání odborníků z nejrůznějších oborů – historie, politologie, sociologie, ekonomie, práva i literární a filmové vědy.

GJURIČOVÁ, Adéla – KOPEČEK, Michal (eds.). Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Praha: Paseka, 2008. 320 s. ISBN 978-80-7185-876-8.

Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Adéla Gjuričová

Michal Kopeček

Jiří Suk

Martin Franc

Tematické weby

Košík