Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize

Jiří Suk

Kniha obsahuje historickou analýzu revolučního dění na sklonku roku 1989 a rozbor přechodného období od ledna do parlamentních voleb v červnu 1990. Hlavními fenomény zkoumání jsou mocenská strategie nastupující elity, vyjednávání s představiteli „starého režimu“ o změně politického systému, názorová diferenciace uvnitř Občanského fóra a komunikace mezi nově vytvořenými mocenskými ohnisky.

SUK, Jiří. Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990). 2. vyd. Praha: Prostor, 2003. 507 s. ISBN 978-80-7260-219-3.

Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3Obsah 4Obsah 5

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Jiří Suk

Tematické weby

Košík