Dějiny českých zemí

Oldřich Tůma, Jiří Kocian, Jiří Pernes, Jiří Suk, a kol.

Dějiny českých zemí jsou první prací, která podává soustavný výklad naší historie od pravěku až do vzniku České republiky roku 1993. Osu výkladu tvoří proměny státu (včetně území patřících k němu jen dočasně) a společnosti v něm žijící, ale vyvážená pozornost je věnována rovněž kultuře, náboženství, populačnímu vývoji a tisíciletému přetváření krajinného prostředí. Za vedení dvojice předních českých historiků – Jaroslava Pánka a Oldřicha Tůmy – knihu zpracoval kolektiv odborníků z Historického ústavu a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Cílem autorů bylo oproti dosavadní praxi připravit věcně pojatý, co nejvýstižnější a zároveň aktuální přehled české historie, soustředěný v jedné knize a psaný i s ohledem na vnímání českých dějin v zahraničí.

TŮMA, Oldřich – PÁNEK, Jaroslav a kol. Dějiny českých zemí. Praha: Karolinum, 2008. 487 s. ISBN 978-80-246-1544-8.

Dějiny českých zemí

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3Obsah 4

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Oldřich Tůma

Jiří Kocian

Jiří Pernes

Jiří Suk

Tematické weby

Košík