Deset let soudobých dějin. Jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků

Jiří Kocian, Oldřich Tůma

Publikace seznamuje s písemnou podobou příspěvků přednesených v září 1999 na VIII. sjezdu českých historiků v Hradci Králové v rámci sekce věnované soudobým dějinám. Záměrem organizátorů sekce, jejímž garantem byl Jiří Kocian, bylo především zprostředkovat širší odborné veřejnosti určitou bilanci a reflexi výsledků bádání o nejnovějších dějinách v rámci posledních deseti let, kdy se obor soudobých dějin ve svobodných poměrech nově konstituoval. Bilanční texty byly doplněny několika příspěvky zaměřenými na výklad nových poznatků a interpretací některých klíčových událostí nejnovějších dějin. Vedle přehledu stavu bádání a jisté sumarizace výsledků v dílčích tematických okruzích se většina autorů dotkla i obecnějších problémů: otázek metodologických či terminologických, vymezení periodizace soudobých dějin apod.

KOCIAN, Jiří – TŮMA, Oldřich (eds.). Deset let soudobých dějin: jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2001. 143 s. ISBN 80-7285-007-5.

Deset let soudobých dějin. Jednání sekce Soudobé dějiny na VIII. sjezdu českých historiků

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Jiří Kocian

Oldřich Tůma

Tematické weby

Košík