Československá strana národně socialistická v letech 1945–1948. Organizace, program, politika

Jiří Kocian

ČSNS zůstala i po válce stranou s velkou tradicí a vlivem ve společnosti. Její politický a organizační vývoj se odvíjel po roce 1945 v kontextu celé řady vnitropolitických přeměn a zahraničněpolitických vlivů, na které přirozeně reagovala ve své politické činnosti. Tato práce se pokouší přispět k rozšíření historických poznatků o vnitřní podobě, výstavbě a působení strany v letech 1945–1948. Je doplněna některými statistickými údaji a několika autentickými dokumenty.

KOCIAN, Jiří. Československá strana národně socialistická v letech 1945–1948: organizace, program, politika. Brno: Doplněk, 2002. 262 s. Knihy – dokumenty. ISBN 80-7239-138-0.

Československá strana národně socialistická v letech 1945–1948. Organizace, program, politika

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík