A History of the Czech Lands

Oldřich Tůma, Jiří Kocian, Jiří Pernes, Jiří Suk, a kol.

Anglická verze Dějin českých zemí je první prací, která v podobném rozsahu a kvalitě představuje českou historii zahraničnímu čtenáři. Systematický výklad zahrnuje české dějiny od prehistorického utváření naší krajiny až po vznik České republiky v roce 1993. Historie jedné z nejmladších členských zemí Evropské unie je v knize přiblížena s důrazem na vývoj české společnosti, národnostních menšin, kultury, náboženství, ekonomie i průmyslu, v novějších dějinách pak na proměny společenského života v kontextu politických změn. Kniha je reprezentativním obrazem současného českého dějepisectví i reflexe české minulosti a kultury vůbec. Je ideálním pramenem pro základní orientaci v historii střední Evropy pro zahraniční návštěvníky a nepostradatelnou příručkou pro zahraniční studenty a odborníky..

TŮMA, Oldřich – PÁNEK, Jaroslav et al. A history of the Czech Lands. Prague: Karolinum Press, 2009. 639 s. ISBN 978-80-246-1645-2.

A History of the Czech Lands

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3Obsah 4Obsah 5

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Oldřich Tůma

Jiří Kocian

Jiří Pernes

Jiří Suk

Tematické weby

Košík