Dějiny Komunistické strany Československa IV. 1969-1993

Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Tomáš Vilímek, Stanislav Balík, Vít Hloušek

Kniha analyzuje rozmanité aspekty činnosti a působení Komunistická strana Československa v období tzv. normalizace (1969–1989) a transformace na počátku 90. let 20. století. S využitím rozsáhlého pramenného výzkumu a dostupné literatury publikace přibližuje nejen klíčové mezníky vývoje KSČ a její organizační strukturu, ale také proměnu politického systému a vzájemnou interakci KSČ a československé společnosti. Pozornost byla věnována také zahraničněpolitickému rámci existence KSČ. Kniha není pouze pokusem o komplexnější a kritické shrnutí dosavadního stavu výzkumu o vývoji KSČ v tomto čtvrtstoletí. Jejím cílem je rovněž seznámit odbornou veřejnost a zainteresované zájemce s řadou nových či dosud méně známých poznatků a též nabídnout podněty k zamyšlení či přispět k řešení dosud nezodpovězených otázek.

KOCIAN, Jiří – PAŽOUT, Jaroslav – VILÍMEK, Tomáš – BALÍK, Stanislav – HLOUŠEK, Vít. Dějiny Komunistické strany Československa IV: (1969-1993). Praha: Academia, 2020. 591 s. ISBN 978-80-200-3174-7.

Dějiny Komunistické strany Československa IV. 1969-1993

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3Obsah 4

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Jiří Kocian

Jaroslav Pažout

Tomáš Vilímek

Tematické weby

Košík