Pohyblivé hranice diktatury ve světle stížností a anonymů československých občanů (1948–1989)

Tomáš Vilímek, Jaroslav Pažout

380 Kč

Koupit

Kniha představuje závěrečný výsledek několikaletého výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou České republiky, který se zaměřil na analýzu proměn hranic komunistické diktatury v Československu ve světle stížností a anonymních dopisů z let 1948–1989. Desetitisíce „dopisů pracujících“ každoročně plnily pomyslnou studnici informací, z níž mohly stranické, státní a bezpečnostní orgány čerpat důležité poznatky o náladách a projevech nespokojenosti československého obyvatelstva. Pisatelé do ní házeli svá přání, žádosti a kritické připomínky v naději, že tak získají vysněný byt, nedostatkové zboží nebo upozorní na různé společenské neduhy. Zatímco oficiální média stížnosti opakovaně prezentovala jako „zrcadlo nálad lidu“, straničtí a státní představitelé z toho, co v nich viděli, příliš nadšení nebyli. Kniha podrobně analyzuje nejen vývoj práva stěžovat si v letech 1948 až 1989, ale přibližuje i příčiny, limity a způsoby řešení klíčových problémů, na které pisatelé nejčastěji upozorňovali.

VILÍMEK, Tomáš – PAŽOUT, Jaroslav. Pohyblivé hranice diktatury ve světle stížností a anonymů československých občanů (1948–1989). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2023. 560 s. ISBN 978-80-7285-288-8.

Pohyblivé hranice diktatury ve světle stížností a anonymů československých občanů (1948–1989)

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Tomáš Vilímek

Jaroslav Pažout

Tematické weby

Košík