Květnové volby 1946 – volby osudové? Československo před bouří

Jiří Kocian, Vít Smetana, a kol.

První a na dlouhá desetiletí poslední poválečné svobodné volby v Československu. Do jaké míry byly skutečně svobodné? Skončily jasným komunistickým vítězstvím v českých zemích, které jen částečně korigovala porážka KSS na Slovensku. Nebyl takový výsledek vlastně jen logickým vyústěním dlouhodobého socioekonomického vývoje země? A jednalo se o příslovečný bod, z něhož už nebylo návratu – nejvýznamnější milník na cestě KSČ k uchopení moci v zemi? Anebo tuto cestu naopak nekomunistické strany v následujících měsících dále dláždily neuvěřitelnými chybami a prohřešky vůči demokratickým? A do jaké míry přispěly ke komunistickému nástupu v Československu západní mocnosti v čele se Spojenými státy – prokazovaly opravdu nezájem o dění v zemi, anebo se naopak rozhodly pro chybnou politiku, jež ve svých důsledcích posilovala komunisty? To jsou jen některé z otázek, na něž v sedmi kapitolách odpovídají autoři této kolektivní monografie.

KOCIAN, Jiří – SMETANA, Vít et al. Květnové volby 1946 – volby osudové? Československo před bouří. Praha: Euroslavica, 2014. 242 s. ISBN 978-80-87825-09-9.

Květnové volby 1946 – volby osudové? Československo před bouří

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Jiří Kocian

Vít Smetana

Tematické weby

Košík