Čecho/slovakismus

Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart

Čechoslovakismus patří mezi nejspornější pojmy českých a slovenských dějin. Byl-li jedněmi vnímán jako snaha o prosazení české nadvlády na Slovensku, pro jiné představoval symbol zápasu o republiku a státně-politickou existenci v meziválečném období. Autoři a autorky knihy zbavují čechoslovakismus jeho emocionálních nánosů a pojímají jej jako důležitý koncept, jehož proměny a kulturně-politické souvislosti sledují od poloviny 19. století až po rozpad Československa v roce 1993. Publikace je určena nejen pro odborné publikum, ale i pro širší veřejnost, zejména novinářům, učitelům, či pracovníkům diplomatického sboru.

HUDEK, Adam – KOPEČEK, Michal – MERVART, Jan (eds.). Čecho/slovakismus. Praha: NLN; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019. 478 s. ISBN 978-80-7422-679-3 (NLN); 978-80-7285-229-1 (ÚSD).

Čecho/slovakismus

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Michal Kopeček

Tematické weby

Košík