Mezi uměním a revolucí

Tina Modotti, Hana Bortlová Vondráková

Fotografka, herečka a politická aktivistka Tina Modotti (1896–1942) byla ve své době v avantgardních uměleckých a politických kruzích stejně slavná a uznávaná jako dnes mnohem známější výtvarnice Frida Kahlo, s níž ji pojilo blízké přátelství. Unikátní výbor z její korespondence, který uspořádala a přeložila Hana Bortlová-Vondráková, vykresluje dramatický obraz neklidného a vášnivého života této politické a umělecké revolucionářky.

MODOTTI, Tina – BORTLOVÁ-VONDRÁKOVÁ, Hana (ed.). Mezi uměním a revolucí. Praha: Labyrint, 2015. 205 s. Karawana. ISBN 978-80-87260-67-8.

Mezi uměním a revolucí

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík