Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D.

Assignment:
Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Pracovní skupina pro inkluzivní dějiny

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
capkova@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 350

Odborné curriculum

Badatelské zaměření

Studijní a badatelské pobyty v zahraničí

Výzkumné projekty

Pedagogická činnost

Výběrová bibliografie

Monografie

Články a studie:

Osobní stránky na academia.edu

Thematic webs

Basket