M.A. Veronika Pehe, Ph.D.

Assignment:
Department of the History of Ideas and Conceptual History, Research Group on the History of Post-Socialism

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
pehe@usd.cas.cz

Vzdělání

Praxe a zaměstnání

Badatelské zaměření

Studijní pobyty a stáže

Výzkumné projekty

Bibliografie

Články a studie

Recenze a další

 

Thematic webs

Basket