Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.

Assignment:
Oddělení dějin idejí a konceptů, Pracovní skupina pro dějiny post-socialismu

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
sommer@usd.cas.cz

Telephone:
221 990 632

Education:

Professional positions:

Teaching activities:

Research focus:

Membership of specialist committees:

Presentations at significant international workshops and conferences:

Bibliography:

a) Monographs

b) Articles and book chapters

Thematic webs

Basket