Za rovnocennost evropských plemen. Československá antropologie tváří v tvář rasismu a nacismu

Milan Ducháček, a kol.

250 Kč

Buy

Kolektivní monografie se věnuje projektu, obsahu a ohlasu publikace Rovnocennost evropských plemen a cesty k jejich ušlechťování (1934), jež bývá vnímána jako první evropský veřejný protest proti rasové ideologii ve vědecké práci, zejména proti nacistické rasové hygieně. Mezioborový autorský tým si kladl za cíl pozapomenutou demonstrativní akci usilující o mezinárodní ohlas nejen připomenout, ale především zmapovat její kořeny, zhodnotit ohlas a zasadit ústřední teze, argumentační strategie a názory hlavních aktérů do kontextu dobového antropologického a eugenického myšlení.

DUCHÁČEK, Milan a kol. Za rovnocennost evropských plemen. Československá antropologie tváří v tvář rasismu a nacismu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; NLN, 2023. 320 s. ISBN 978-80-7285-278-9 (ÚSD), 978-80-7422-916-9 (NLN).

Za rovnocennost evropských plemen. Československá antropologie tváří v tvář rasismu a nacismu

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Thematic webs

Basket