Mgr. Hana Bortlová Vondráková, Ph.D.

Mgr. Hana Bortlová Vondráková, Ph.D.

Assignment:
II. Humans, identities, environments

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
bortlova@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 344

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání a praxe:

Členství v institucích a komisích:

Zahraniční pobyty, stipendia a ocenění:

Grantové a výzkumné projekty:

Výběr z osobní bibliografie

Monografie:

Ediční činnost:

Překladatelská činnost:

Články, studie:

Popularizace:

Recenze:

Thematic webs

Basket