Mgr. Marie Černá, Ph.D.

Assignment:
Department of Social and Cultural History

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
cerna@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 363

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Členství v institucích a komisích:

Grantové a výzkumné projekty:

Kolektivní monografie:

Články a studie:

Konference a workshopy:

Softwarové aplikace:

Thematic webs

Basket