Mgr. Marek Jandák

Assignment:
II. Humans, identities, environments

Address:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
jandak@usd.cas.cz

Telephone:
257 286 350

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Zahraniční pobyty:

Grantové projekty:

Monografie:

Články a studie:

Konference, workshopy a odborné semináře:

Thematic webs

Basket