Archive of news

Remembering Across the Iron Curtain in the Cold War Era. The Emergence of Holocaust Memory: Call for Papers

A Joint Conference of the Institute for the Public Understanding of the Past, University of York, and the Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, September 2018.

Detail

Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dopad na spoločnosť: Call for Papers

Konferenci, která se bude konat v únoru 2018 v Bratislavě, organizuje Ústav pamäti národa ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny.

Detail

Upcoming Colloquium on Modern Jewish History

Publishing Books in Early Modern Jewish Prague (Olga Sixtová)...

Detail

Listopadový seminář ÚSD

Dějiny Romů jsou většinou interpretovány jako apendix k českým dějinám, tedy menšinové historické vyprávění stojící vedle národního narativu. Hosté semináře na základě vlastních badatelských zkušeností...

Detail

Upcoming Colloquium on Modern Jewish History

The Eviction and Resettlement of Jews in the Protectorate of Bohemia and Moravia, 1939–1942 (Benjamin Frommer)...

Detail

Pozvání na akce ÚSD v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR

Ústav pro soudobé dějiny připravil v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR 2017 den otevřených dveří a přednášky v Praze a Plzni.

Detail

Upcoming Colloquium on Modern Jewish History

Concerning Retribution: The Holocaust on Trial in Slovakia, 1945–48 (Michala Lônčíková)...

Detail

Říjnový seminář ÚSD

Seminář o dělnících v českých zemích v letech 1939–1945 se zaměří na proměny průmyslového dělnictva v podmínkách nuceného pracovního nasazení, reálné životní podmínky dělnických profesí v protikladu...

Detail

Ivan M. Havel: Od Puzuka k Sakatekovi (1938-1989)

Pozvánka na slavnostní uvedení knihy Jany Wohlmuth Markupové v Knihovně Václava Havla...

Detail

Colloquia on Modern Jewish History

Large Scale Use of Oral History Accounts in the Historiography of the Shoah (Éva Kovacs)...

Detail

Tracing the Legacies of the Roma Genocide: Families as Transmitters of Experience and Memory

The conference is a joint event of the ‘Prague Forum for Romani Histories’ and the Research network on ‘Legacies of the Roma Genocide in Europe since 1945’. Both initiatives aim at fostering a debate on the history...

Detail

Zářijový seminář ÚSD

Seminář bude věnován problematice prosazování komunistické výchovy a vědeckého světového názoru v Československu 1948–1989. Zaměří se na různé aspekty tohoto projektu, od primárního školství jako...

Detail

Germans or Jews? German-Speaking Jews in Post-War Europe

Leo Baeck Institute together with the Institute of Contemporary History co-organizes a workshop at the Center for Jewish History in New York on 24 August 2017.

Detail

Historická komise DHST pro Science Diplomacy

Na mezinárodním kongresu Mezinárodní unie pro dějiny a filosofii vědy (International Union of History and Philosophy of Science, IUHPST) 2017 v Rio de Janeiro byla v rámci Divize pro dějiny vědy a technologie (Division...

Detail

Výběrové řízení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů pro postdoktorandy

Ředitel ÚSD AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Detail

New Management of the Institute of Contemporary History

Prof. Miroslav Vaněk appointed as the new director of the Institute...

Detail

Červnový seminář ÚSD

O posrpnové éře československých exilových médií promluví Petr Orság, historik působící na Univerzitě Palackého v Olomouci a autor monografie Mezi realitou, propagandou a mýty: Československá exilová média...

Detail

Die SPD und die NS-Vergangenheit 1945–1990

prezentace knihy historičky Kristiny Meyer...

Detail

Jewish Modern History Colloquia - June

Istvan Pal Adam will be our next speaker in the Modern Jewish History Colloquia! Don't miss his talk about his unique research about concierges in Budapest during the Holocaust!

Detail

Contemporary History Colloquia - May

Seminář se bude věnovat možnostem kulturněhistorického výzkumu zaměřeného na „svůdné“ stránky státního socialismu, které lákaly pozitivními vizemi budoucnosti a příslibem vyřešení zásadních problémů...

Detail

Bedřich Loewenstein (29. 6. 1929 – 11. 5. 2017)

Zemřel vynikající český historik, autor řady neortodoxních děl o politických a intelektuálních dějinách 19. a 20. století – prof. Bedřich Loewenstein.

Detail

Židé–dějiny–paměť

Přijměte pozvání na debatu nad knižní řadou Nakladatelství Lidové noviny Židé–dějiny–paměť, především nad dvěma posledními svazky Martiny Niedhammer a Ines Koeltzsch o židovské Praze. Dalším hostem...

Detail

Communist Régime in Sites of Memory

Nakladatelství Academia vydalo v edici Věda kolem nás popularizační sešit o projektu ÚSD.

Detail

Imre Kertész, the “Medium of Auschwitz”

Please accept our invitation to another session of our Modern Jewish History colloquia. Our guest speaker will be Clara Royer (CEFRES, Prague).

Detail

April colloquium on contemporary history

Cílem semináře je začlenit myšlenkový svět Charty 77 do širšího kontextu moderního českého politického i filosofického myšlení od druhé poloviny 19. století. Je smysluplné hledat spojitost mezi havlíčkovským...

Detail

The annual book award Litera recognizes “Československé spartakiády”

Petr Roubal získal za svou monografii výroční knižní cenu Litera za naučnou literaturu 2017.

Detail

Jews and Popular Culture in 1960’s Czechoslovakia

Please accept our invitation to another session of our Modern Jewish History colloquia. Our guest speaker will be Ilana Miller from University of Chicago.

Detail

Memory and Culture

Colloquium...

Detail

Březnový seminář ÚSD

Jenom ne druhou Kubu! Sandinistická Nikaragua, Československo a USA v letech 1979-1990. Politolog a expert na moderní dějiny latinské Ameriky Radek Buben (FF UK) nás uvede do probíhajícího výzkumu vztahů mezi sandinistickou...

Detail

Posters from the Spanish Civil War

Národní archiv a ÚSD zvou na výstavu plakátů z doby občanské války ve Španělsku.

Detail

Březnový seminář k moderním židovským dějinám

Austrian Refugee Movements to Czechoslovakia, 1934–39: From Political Exiles to Jewish Refugees...

Detail

Únorový seminář ÚSD

Nina Fárová a Hana Tenglerová (obě Sociologický ústav AV ČR) představí nový projekt Ženy v disentu realizovaný u příležitosti čtyřicátého výročí Charty 77. Jedná se o výzkum rolí, osudů a modelů...

Detail

“Holocaust and its Aftermath from the Family Perspective” Conference

Please find the programme of the conference below, or on the website www.jewishhistory.usd.cas.cz. If you want to take part, please register at capkova@usd.cas.cz by 28 February 2017.

Detail

Prague Forum for Romani Histories

Please see our new website www.romanihistories.usd.cas.cz.

Detail

Another session of colloquia on Modern Jewish History

Lost in the Fire: East German Holocaust Memory, Cold War Propaganda, and the Jewish Historical Institute in Warsaw. During the 1950s and 1960s a number of books on the Holocaust appeared in the German Democratic Republic.

Detail

Rada Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce písemně a na elektronickém nosiči v obálce označené nápisem „výběrové řízení“ nejpozději do 28. února 2017, 12...

Detail

Lednový seminář ÚSD

Zveme vás na tradiční seminář Ústavu pro soudobé dějiny, tentokrát na téma Dějiny KSČ „zdola“ v době stalinismu. Seminář se koná ve středu 25. ledna od 16 hodin. Václav Kaška (Conditio humana, z.s.)...

Detail

The Czech and Slovak Republics: Twenty years of Independence

Central European University Press book...

Detail

Prosincový seminář ÚSD

Zveme vás na tradiční seminář Ústavu pro soudobé dějiny, tentokrát nad knihou Pavla Koláře Poststalinismus: Ideologie a utopie epochy. Seminář se koná ve středu 21. prosince, vzhledem k předvánočnímu času...

Detail

History of European Urbanism in 20th Century

Mezinárodní projekt urbanHist, na jehož řešení se Ústav pro soudobé dějiny podílí, vypisuje výběrové řízení do doktorandských pozicí pro léta 2017 až 2020.

Detail

Call for papers do otevřených panelů sjezdu historiků Olomouc 2017

Garanti panelů „Na pomezí: možnosti dalšího rozvoje environmentálních dějin v českém prostředí“ Doubravka Olšáková a Jiří Woitsch (EÚ AV ČR), „Města za socialismu” Matěj Spurný a Petr Roubal...

Detail

Neoliberal Turn: East and West

ÚSD a FF UK zvou na panelovou diskuzi k problematice proměn myšlení a společností v západní i východní Evropě během 70. a 80. let 20. století.

Detail

Den otevřených dveří

Ústav pro soudobé dějiny zve ve čtvrtek 10. listopadu 2016 (od 10 do 16 hodin) na den otevřených dveří, který je pořádán v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR.

Detail

Václav Havel – dramatik, disident, politik

Ústav pro českou literaturu AV ČR a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR uspořádaly u příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla mezinárodní mezioborovou konferenci, o níž referoval web Akademie věd.

Detail

Thematic webs

Basket