Archive of news

Pozvánka na konferenci: Česká národní rada (17.-18. 5. 2018, Praha)

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci k 50. výročí od založení České národní rady.

Detail

Konkursní řízení na pozici juniorní výzkumný pracovník/pracovnice

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., vypisuje konkursní řízení na pozici juniorní výzkumný pracovník/pracovnice se zaměřením na problematiku soudobých a enviromentálních dějin (úvazek 0,4). Náplní...

Detail

Dubnový seminář ÚSD na téma „Česká“, nebo „československá“ armáda?

Obraz československého zahraničního odboje v letech 1939–1945 začal vznikat již v průběhu druhé světové války. V různých obdobích procházel výraznými proměnami, po celou dobu ale zohledňoval především...

Detail

Nabídka zaměstnání: pracovník/pracovnice knihovny

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., přijme pracovnici/pracovníka do knihovny. Náplň práce: akvizice knih a ročenek věcné, zpracování knih, realizace výměny dokumentů, MMVS, podíl na revizích fondu...

Detail

Výběrové řízení: Program podpory perspektivních lidských zdrojů (mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR)

Kandidátem/kandidátkou na udělení podpory může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni „postdoktorand“ podle Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků...

Detail

Velikonoční návštěva předsedkyně AV ČR v ÚSD

Ve středu 28. 3. 2018 zavítala do ÚSD významná návštěva z vedení Akademie věd ČR.

Detail

Airing Dirty Laundry in Public? Postwar Retribution Trials and the Jewish Community in Bohemia and Moravia

April Colloquium on Modern Jewish History: Lecture held by Jan Láníček (University of New South Wales, Sydney)...

Detail

Prodej knih

Ústav pro soudobé dějiny opět otevřel prodejnu knih. Je otevřena každou středu od 10 do 16 hodin a je v ní možné vyzvednout si i knihy zakoupené prostřednictvím e-shopu. Dovolujeme si upozornit, že až na výjimky...

Detail

Vzpomínání na Američany v Československu

Březnový seminář se bude zabývat významnou rolí kulturní paměti ve formování česko-amerických vztahů. Komemorace představují momenty, které kulturní paměť utvářejí a aktualizují. Předmětem analýzy...

Detail

Dětství za státního socialismu

Únorový seminář ÚSD bude věnován rekapitulaci a interpretaci projektu, který se zaměřil zejména na tázání po tom, co hrálo rozhodující roli při výchově nejmladší generace a co ovlivňovalo životy dětí...

Detail

Lednový seminář ÚSD

Seminář bude věnován probíhajícímu výzkumnému projektu, který analyzuje fanziny v českém a slovenském prostředí jako sociální, kulturní a materiální artefakty. Vstupní příspěvky přednesou Miroslav...

Detail

Remembering Across the Iron Curtain in the Cold War Era. The Emergence of Holocaust Memory: Call for Papers

A Joint Conference of the Institute for the Public Understanding of the Past, University of York, and the Institute of Contemporary History, Czech Academy of Sciences, September 3-4, 2018.

Detail

Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dopad na spoločnosť: Call for Papers

Konferenci, která se bude konat v únoru 2018 v Bratislavě, organizuje Ústav pamäti národa ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny.

Detail

Upcoming Colloquium on Modern Jewish History

Publishing Books in Early Modern Jewish Prague (Olga Sixtová)...

Detail

Listopadový seminář ÚSD

Dějiny Romů jsou většinou interpretovány jako apendix k českým dějinám, tedy menšinové historické vyprávění stojící vedle národního narativu. Hosté semináře na základě vlastních badatelských zkušeností...

Detail

Upcoming Colloquium on Modern Jewish History

The Eviction and Resettlement of Jews in the Protectorate of Bohemia and Moravia, 1939–1942 (Benjamin Frommer)...

Detail

Pozvání na akce ÚSD v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR

Ústav pro soudobé dějiny připravil v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR 2017 den otevřených dveří a přednášky v Praze a Plzni.

Detail

Upcoming Colloquium on Modern Jewish History

Concerning Retribution: The Holocaust on Trial in Slovakia, 1945–48 (Michala Lônčíková)...

Detail

Říjnový seminář ÚSD

Seminář o dělnících v českých zemích v letech 1939–1945 se zaměří na proměny průmyslového dělnictva v podmínkách nuceného pracovního nasazení, reálné životní podmínky dělnických profesí v protikladu...

Detail

Ivan M. Havel: Od Puzuka k Sakatekovi (1938-1989)

Pozvánka na slavnostní uvedení knihy Jany Wohlmuth Markupové v Knihovně Václava Havla...

Detail

Colloquia on Modern Jewish History

Large Scale Use of Oral History Accounts in the Historiography of the Shoah (Éva Kovacs)...

Detail

Tracing the Legacies of the Roma Genocide: Families as Transmitters of Experience and Memory

The conference is a joint event of the ‘Prague Forum for Romani Histories’ and the Research network on ‘Legacies of the Roma Genocide in Europe since 1945’. Both initiatives aim at fostering a debate on the history...

Detail

Zářijový seminář ÚSD

Seminář bude věnován problematice prosazování komunistické výchovy a vědeckého světového názoru v Československu 1948–1989. Zaměří se na různé aspekty tohoto projektu, od primárního školství jako...

Detail

Germans or Jews? German-Speaking Jews in Post-War Europe

Leo Baeck Institute together with the Institute of Contemporary History co-organizes a workshop at the Center for Jewish History in New York on 24 August 2017.

Detail

Historická komise DHST pro Science Diplomacy

Na mezinárodním kongresu Mezinárodní unie pro dějiny a filosofii vědy (International Union of History and Philosophy of Science, IUHPST) 2017 v Rio de Janeiro byla v rámci Divize pro dějiny vědy a technologie (Division...

Detail

Výběrové řízení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů pro postdoktorandy

Ředitel ÚSD AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Detail

New Management of the Institute of Contemporary History

Prof. Miroslav Vaněk appointed as the new director of the Institute...

Detail

Červnový seminář ÚSD

O posrpnové éře československých exilových médií promluví Petr Orság, historik působící na Univerzitě Palackého v Olomouci a autor monografie Mezi realitou, propagandou a mýty: Československá exilová média...

Detail

Die SPD und die NS-Vergangenheit 1945–1990

prezentace knihy historičky Kristiny Meyer...

Detail

Jewish Modern History Colloquia - June

Istvan Pal Adam will be our next speaker in the Modern Jewish History Colloquia! Don't miss his talk about his unique research about concierges in Budapest during the Holocaust!

Detail

Contemporary History Colloquia - May

Seminář se bude věnovat možnostem kulturněhistorického výzkumu zaměřeného na „svůdné“ stránky státního socialismu, které lákaly pozitivními vizemi budoucnosti a příslibem vyřešení zásadních problémů...

Detail

Bedřich Loewenstein (29. 6. 1929 – 11. 5. 2017)

Zemřel vynikající český historik, autor řady neortodoxních děl o politických a intelektuálních dějinách 19. a 20. století – prof. Bedřich Loewenstein.

Detail

Židé–dějiny–paměť

Přijměte pozvání na debatu nad knižní řadou Nakladatelství Lidové noviny Židé–dějiny–paměť, především nad dvěma posledními svazky Martiny Niedhammer a Ines Koeltzsch o židovské Praze. Dalším hostem...

Detail

Communist Régime in Sites of Memory

Nakladatelství Academia vydalo v edici Věda kolem nás popularizační sešit o projektu ÚSD.

Detail

Imre Kertész, the “Medium of Auschwitz”

Please accept our invitation to another session of our Modern Jewish History colloquia. Our guest speaker will be Clara Royer (CEFRES, Prague).

Detail

April colloquium on contemporary history

Cílem semináře je začlenit myšlenkový svět Charty 77 do širšího kontextu moderního českého politického i filosofického myšlení od druhé poloviny 19. století. Je smysluplné hledat spojitost mezi havlíčkovským...

Detail

The annual book award Litera recognizes “Československé spartakiády”

Petr Roubal získal za svou monografii výroční knižní cenu Litera za naučnou literaturu 2017.

Detail

Jews and Popular Culture in 1960’s Czechoslovakia

Please accept our invitation to another session of our Modern Jewish History colloquia. Our guest speaker will be Ilana Miller from University of Chicago.

Detail

Thematic webs

Basket