Archive of news

Právě vychází: třetí vydání knihy Třetí strana trojúhelníku

Miroslav Vaněk – Pavel Mücke: Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. 3. vydání. Praha 2022.

Detail

Turning History Online: Online výstava jako výzva, limit a nová forma

mezinárodní sympozium, 14. října 2022, kino Ponrepo, Praha...

Detail

EU Eastern Enlargement, or an All-European Transformation?

international workshop, 29 September, Ljubljana...

Detail

Cena Nadace VIZE 97 pro Alenu Hadravovou a Petra Hadravu

za společnou vědeckou práci v dějinách astronomie a za společné edice a komentované překlady klasických astronomických děl...

Detail

CfP: Konference: Archivy, moc, politika

24. listopadu 2022, Praha...

Detail

CfP: The End of Czechoslovakia: 30 Years Later

Soudobé dějiny/CJCH a Historický časopis, 31 December 2022 / September 2023...

Detail

Právě vyšlo: EuParl.net Newsletter 2022

letní číslo newsletteru EuParl.net...

Detail

Čísla časopisu Soudobé dějiny z 90. let jsou nyní dostupná online

PDF skeny čísel Soudobých dějin z let 1993–1999...

Detail

Jiří Hlaváček převzal Prémii Otto Wichterleho

ocenění AV ČR mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR do 35 let...

Detail

(Post)socialistické metropole a voda: udržitelnost mokrých infrastruktur

veřejná debata, 28. 6. 2022, Kampus Hybernská (Hybernská 4, Praha 1)...

Detail

Právě vyšlo: Židé v českých zemích. Společná cesta dějinami

Kateřina Čapková – Hillel J. Kieval (eds.): Židé v českých zemích. Společná cesta dějinami. Praha 2022.

Detail

Ústav pro soudobé dějiny opět povede Miroslav Vaněk

jmenování Miroslava Vaňka ředitelem ÚSD AV ČR, v. v. i.

Detail

Environmentální hnutí jako emoční komunita? Československo 1971-1989

kulatý stůl, 22. 6. 2022, od 14:00, studovna ÚSD AV ČR (Vlašská 9)...

Detail

Workshop Romani History – Methods, Sources, Ethics

8-9 June 2022, Villa Lana, Prague...

Detail

Cena Otokara Fischera pro Kateřinu Čapkovou

za kolektivní monografii Zwischen Prag und Nikolsburg: jüdisches Leben in den böhmischen Ländern...

Detail

Okupace, přátelská pomoc, devastace. Sovětská armáda v Československu v letech 1968–1991

komentovaná projekce, 26. 5. 2022 od 18:00, kino Ponrepo (Praha 1)...

Detail

Memorandum o spolupráci se Státní archivní službou Ukrajiny

podpis Memoranda o vzájemné spolupráci mezi ÚSD AV ČR, v. v. i. a Státní archivní službou Ukrajiny...

Detail

Vyhlášení 20. ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře

pro historičky a historiky do 35 let, uzávěrka soutěže 31. 5. 2022...

Detail

Výroční workshop pracovní skupiny každodenní diktatury

20. 4. 2022, 9:45, studovna ÚSD AV ČR...

Detail

Tematické číslo Journal of Contemporary Central and Eastern Europe

Tematické číslo o postsocialistické privatizaci v historické perspektivě editorsky připravili Veronika Pehe a Vítězslav Sommer...

Detail

Výběrové řízení: Oddělení dějin idejí a konceptů

Konkursní řízení na pozici výzkumný pracovník/pracovnice (1,0 úvazek)...

Detail

Výběrové řízení: Oddělení politických dějin

Konkursní řízení na pozici výzkumný pracovník/pracovnice (0,5 úvazek)...

Detail

Researchers at Risk Fellowships

Fellowships for researchers from Ukraine...

Detail

Devadesátky: Inventura politickohistorického výzkumu

Pracovní setkání nad politickohistorickým výzkumem období 90. let, 7. 4. 2022 od 9:30, Muzikologická knihovně ÚDU (Puškinovo nám. 9, Praha 6)...

Detail

Výzkum doby covidové a postcovidové

Interdisciplinární projekt vědeckých týmů AV ČR...

Detail

Právě vychází: Mezi pakárnou a službou vlasti: Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské reflexi

Jiří Hlaváček (ed.): Mezi pakárnou a službou vlasti: Základní vojenská služba (1968–2004) v aktérské reflexi. Praha 2022.

Detail

Pamětní medaile Univerzity Karlovy pro Miroslava Vaňka

Ředitel ÚSD AV ČR Miroslav Vaněk obdržel 27. 1. 2022 pamětní medaili Univerzity Karlovy...

Detail

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště

Výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Detail

Právě vychází: Za hranice služebně. Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989

Lenka Krátká – Pavel Mücke (ed.): Za hranice služebně. Pracovní cesty z Československa do zahraničí v letech 1945 až 1989. Praha 2022.

Detail

Dubček 100: Televizní projevy Alexandra Dubčeka z let 1968 a 1989–1992

komentovaná projekce, 27. 1. 2022 od 18:00, kino Ponrepo (Praha 1)...

Detail

Právě vyšlo: Jacek Kuroń. Naděje a rozčarování. Texty z let 1989–2004

Tomáš Zahradníček (ed.): Jacek Kuroń. Naděje a rozčarování. Texty z let 1989–2004. Praha a Olomouc 2022.

Detail

Právě vyšlo: Sovětská armáda a česká společnost 1968–1991

Marie Černá: Sovětská armáda a česká společnost 1968–1991, Praha 2021.

Detail

PF 2022

Příjemné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku!

Detail

Towards Illiberal Constitutionalism in East Central Europe

membership in new international research project (2021-24)...

Detail

Seminář: Politický život na Valašsku (1945–1954)

24. 11. 2021 od 16:00, studovna ÚSD...

Detail

Thematic webs

Basket