In the Shadow of Munich. British Policy towards Czechoslovakia from the Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement

Vít Smetana

Práce sleduje rozdílné přístupy a postupné proměňování britské politiky vůči Československu v době od mnichovské konference v září 1938 do britského prohlášení ze srpna 1942, že Mnichovská dohoda nebude mít jakýkoli vliv na budoucí teritoriální uspořádání. Klíčovým tématem práce je přitom vliv Mnichova na britskou politickou scénu a na následnou britskou politiku vůči Československu ve středoevropském kontextu a také jeho rezonance v jednáních s československými exilovými představiteli. Práce je výsledkem autorova mnohaletého výzkumu a rovněž reflexe rozsáhlého množství pramenných edic, deníků a memoárové a odborné literatury. Snaží se přitom rozptýlit řadu mýtů a stereotypů, v jejichž zajetí zůstává dosavadní česká a zčásti též anglofonní historiografie při interpretaci britské politiky vůči Československu bezprostředně před druhou světovou válkou a v jejím průběhu.

The book analyses the varying attitudes and gradual change of British policy towards Czechoslovakia in the period from the Munich Conference in September 1938 to August 1942 when the British government proclaimed the Munich Agreement as dead and thus having no influence whatsoever on the future territorial settlement. The key focus of this work lies in the influence of ‘Munich’ upon the British political scene and upon the resulting British policy towards Czechoslovakia in the Central European context and also in the repercussions of Munich in negotiations with the Czechoslovak exile representatives. The book is a result of many years of the author’s research conducted primarily in the British and the Czech archives as well as his reflection of numerous documentary editions, diaries, memoirs and secondary sources. It aims to dispel frequent myths and stereotypes that have so far influenced the Czech and partly also Anglo-Saxon historiography in their interpretations of British attitudes towards Czechoslovakia immediately before and during the Second World War.

SMETANA, Vít. In the Shadow of Munich: British Policy towards Czechoslovakia from Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement. Prague: Karolinum Press, 2008. 320 s. ISBN 978-80-246-1373-4.

In the Shadow of Munich. British Policy towards Czechoslovakia from the Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement

Hide the content

Obsah 1Obsah 2

Hide the content

Thematic webs

Basket