Historie na rozcestí. Jak mohly dopadnout osudové chvíle Československa

Vít Smetana, Jiří Suk, Oldřich Tůma, a kol.

Dramatické okamžiky Československa s ponurým výsledkem: 1938, 1948, 1968. Měly alternativu? Co a také kdy bylo třeba učinit, aby vývoj nabral odlišný kurs? T. G. Masaryk během svého pobytu v Rusku v roce 1917 několikrát stanul tváří v tvář smrti, odsun Němců mohl být v roce 1946 zastaven v půli, komunistické vedení zvažovalo v listopadu 1989 vyslání milicionářů i tanků proti demonstrantům… Jakými stezkami by se ubíral příští běh dějin? Země opakovaně stanula na důležitých křižovatkách, z nichž vedlo vícero možných cest. Autoři hodnotí možnosti alternativního vývoje, přičemž se opírají o širokou škálu pramenů, jež místy doplňují logickou úvahou či historickou analogií. Načrtávají tak kontury historických událostí, které se sice nestaly – ale bylo k nim velmi blízko.

SMETANA, Vít et al. Historie na rozcestí: jak mohly dopadnout osudové chvíle Československa. Brno: Barrister & Principal, 2013. 286 s. ISBN 978-80-87474-92-1.

Historie na rozcestí. Jak mohly dopadnout osudové chvíle Československa

Hide the content

Obsah 1Obsah 2Obsah 3Obsah 4

Hide the content

Other publications by the author(s)

Vít Smetana

Jiří Suk

Oldřich Tůma

Thematic webs

Basket