Německé menšiny v právních normách 1938–1948. Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi

Jiří Pešek, Oldřich Tůma, Manfred Kittel, Horst Möller

Publikace přináší soubor studií pojednávajících o postavení příslušníků německých menšin v jednotlivých evropských zemích před druhou světovou válkou, během ní a po jejím skončení. Každá ze studií je doplněna přetištěnými dobovými právními normami, které postavení osob německé národnosti upravovaly.

PEŠEK, Jiří – TŮMA, Oldřich – KITTEL, Manfred – MÖLLER, Horst (eds.). Německé menšiny v právních normách 1938–1948: Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. 601 s. ISBN 80-7239-201-8.

Německé menšiny v právních normách 1938–1948. Československo ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi

Hide the content

Obsah 1Obsah 2

Hide the content

Other publications by the author(s)

Jiří Pešek

Oldřich Tůma

Manfred Kittel

Horst Möller

Thematic webs

Basket