Czechoslovakia and Romania in the Versailles System

Oldřich Tůma, Jiří Jindra

Publikace přináší příspěvky sedmi předních rumunských historiků a pěti historiků z ČR a Slovenska, které byly předneseny na mezinárodním sympoziu v Praze v roce 2003 věnovanému problematice postavení Rumunska a Československa ve versailleském systému ve 20. a 30. letech 20. století. Texty jsou publikovány v angličtině, francouzštině a němčině.

TŮMA, Oldřich – JINDRA, Jiří (eds.). Czechoslovakia and Romania in the Versailles system. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2006. 182 s. ISBN 80-7285-065-2.

Czechoslovakia and Romania in the Versailles System

Hide the content

Obsah 1Obsah 2

Hide the content

Other publications by the author(s)

Oldřich Tůma

Jiří Jindra

Thematic webs

Basket