Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977–1989

Markéta Devátá, Jiří Suk, Oldřich Tůma

Sborník z mezinárodní vědecké konference konané u příležitosti 30. výročí vzniku Charty 77 (Praha, březen 2007) přináší přes dvě desítky příspěvků zahraničních i domácích odborníků, které reflektují výsledky nejnovějšího bádání o dějinách disentu a jeho podílu na pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Příspěvky jsou publikovány anglicky, německy a česky s českými či anglickými abstrakty. Publikace zahrnuje také přepisy dvou panelových diskusí s významnými postavami někdejšího východoevropského a československého disentu.

DEVÁTÁ, Markéta – SUK, Jiří – TŮMA, Oldřich (eds.). Charta 77: od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci, 1977–1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77, Praha, 21.–23. března 2007 = Charter 77: from the Assertion of Human Rights to a Democratic Revolution, 1977–1989. The Proceedings of the Conference to Mark the 30th anniversary of Charter 77, Prague, 21–23 March 2007. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2008. 415 s. ISBN 978-80-7285-090-7.

Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977–1989

Hide the content

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Hide the content

Other publications by the author(s)

Markéta Devátá

Jiří Suk

Oldřich Tůma

Thematic webs

Basket