Česká společnost v 70. a 80. letech. Sociální a ekonomické aspekty

Oldřich Tůma, Tomáš Vilímek, Lenka Kalinová, Květa Jechová, Milan Otáhal

Kniha publikuje čtyři studie vztahující se především k poslednímu dvacetiletí existence režimu, tedy k období tzv. normalizace. Příspěvek Lenky Kalinové se věnuje proměnám sociálního postavení a postojům dělnictva v období vrcholné snahy režimu o vybudování sociálního státu v letech 1969–1989. Cílem koncentrovaného režimního úsilí byly právě a především ty sociální vrstvy, na jejichž podpoře, jakkoli formální a neautentické, přežití režimu záviselo, tedy v prvé řadě dělnictvo. Tomáš Vilímek se zabývá vývojem v jednom z nejprestižnějších průmyslových podniků komunistického Československa, mladoboleslavské Škody AZNP. Analyzuje neschopnost a nemohoucnost režimu efektivně provozovat podnik, na němž měl mimořádný ekonomický, politický, sociální i bezpečnostní zájem. Květa Jechová se soustředila na závěrečnou etapu režimního projektu emancipace žen, který sice byl v normalizačním období doveden do zdánlivě úspěšného konce – z hlediska zaměstnanosti, přístupu ke vzdělání a sociálního postavení. Zároveň však ukazuje, jak byly takové základy emancipace křehké a v nových politických poměrech po roce 1989 se v mnoha ohledech ukázaly jako nedostatečné. V poslední z publikovaných studií se Milan Otáhal vrací ke klíčovému problému zdánlivé stability a následnému překvapivě snadnému zhroucení normalizačního režimu: k vztahům a vazbám mezi společností a ideologií a realitou komunistického systému po potlačení pražského jara.

TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš (eds.). Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2012. 288 s. Česká společnost po roce 1945, sv. 11. ISBN 978-80-7285-162-1.

Česká společnost v 70. a 80. letech. Sociální a ekonomické aspekty

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Oldřich Tůma

Tomáš Vilímek

Lenka Kalinová

Květa Jechová

Milan Otáhal

Thematic webs

Basket